NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12875-1 (944305)

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro domácnost.

NORMA vydána dne 1.12.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12875-1
: 944305
: 74611
: 1.12.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12875-1 (944305):

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení mechanické odolnosti nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí. Výsledky získané v souladu s tímto dokumentem jsou určené pro porovnání různých druhů nádobí pro domácnost z hlediska jejich odolnosti vůči mytí v myčce a určuje odolnost pouze za standardních podmínek této zkoušky.