NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12873-1 (757333)

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 12873-1
: 757333
: 71240
: NEPLATNÁ
: 1.3.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN