NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12852+A1 (514040)

Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.

NORMA vydána dne 1.11.2010

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 12852+A1
: 514040
: 87102
: 1.11.2010
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12852+A1 (514040):

A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu drtičů a mixérů. Norma platí pro drtiče a mixéry mající mísu, která je během zpracovávání potraviny stacionární. Celkový objem mísy je menší než nebo roven 150 l. Stroje obsažené v této normě jsou určeny k provádění různých druhů činností, jako drcení, mixování, mísení, šlehání, při kterých se používá velký počet produktů a surovin, a jsou používány v potravinářském průmyslu a hromadném stravování, jako v restauracích, hotelích, kavárnách a pohostinstvích. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se drtičů a mixérů, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato evropská norma se vztahuje na nebezpečí, která mohou vzniknout během uvedení do provozu, činnosti, čištění, odstraňování ucpaných potravin, plnění, výměny nástrojů, údržby a odstavení stroje z činnost