NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12841 (832635)

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 12841
: 832635
: 78414
: 1.5.2007
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12841 (832635):

Tato evropská norma platí pro nastavovací zařízení lana určených pro použití v systémech lanového přístupu. Norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem. Nastavovací zařízení lana odpovídající této evropské normě mohou být navrženy pro použití jednou osobou, nebo v případě záchrany, pro dvě osoby současně. Nastavovací zařízení lana jak jsou specifikována, nejsou vhodná pro použití v systému zachycení pádu.