NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12827 (325216)

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro přečerpávání motorové nafty.

NORMA vydána dne 1.10.2002

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12827
: 325216
: 62941
: 1.10.2002
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12827 (325216):

Tato evropská norma EN 12827 stanoví jednotná připojení pro přečerpávání motorové nafty na plavidlech vnitrozemské plavby. Přípojka pomocí rychlospojky zajišťuje jednoduché a bezpečné spojení a dopravu motorové nafty. Norma stanoví konstrukci, rozměry, technické požadavky a požadavky na zkoušení přípojek pro přečerpávání motorové nafty. Tato norma neplatí pro přípojky nákladních nádrží