NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12816 (078519)

Znovuplnitelné ocelové a hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Likvidace.

NORMA vydána dne 1.3.2002

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 12816
: 078519
: 63738
: NEPLATNÁ
: 1.3.2002
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN