NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12808-4 (722470)

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12808-4
: 722470
: 84715
: 1.1.2010
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12808-4 (722470):

Tato norma platí pro všechna lepidla nebo spárovací malty pro lepení keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i vnější použití. Norma stanovuje zkušební metodu pro stanovení smrštění spárovacích malt a lepidel pro keramické obkladové prvky.