NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12722+A1 (910287)

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12722+A1
: 910287
: 95346
: 1.6.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12722+A1 (910287):

A1 Tato evropská norma stanoví postup pro hodnocení odolnosti proti vlhkému teplu u všech pevných povrchů nábytku bez ohledu na použitý materiál. Neplatí pro povrch usní a textilií. Zkouška je určena k provedení na části hotového nábytku, ale je možné ji použít i pro zkušební panely ze stejného materiálu, upravené shodným způsobem jako hotový výrobek, jejichž velikost splňuje požadavky této zkoušky. Zkouška se má provádět na nepoužitém povrchu