NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12720+A1 (910280)

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12720+A1
: 910280
: 95348
: 1.6.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12720+A1 (910280):

A1 Tato evropská norma stanoví postup pro hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin u všech pevných povrchů nábytku bez ohledu na použité materiály. Neplatí pro povrch usní a textilií. Zkouška je určena k provedení na části hotového nábytku, ale je možné ji použít i pro zkušební panely ze stejného materiálu, upravené shodným způsobem jako hotový výrobek, jejichž velikost splňuje požadavky této zkoušky. Zkouška se musí provádět na nepoužitém povrchu. Typ a počet zkušebních kapalin (příloha A) a zkušební doby (tabulka 1) musí být uvedeny ve specifikovaných požadavcích nebo musí být odsouhlaseny mezi zákazníkem a dodavatelem nebo mezi zainteresovanými stranami. Příloha A (normativní) obsahuje výběr vhodných zkušebních kapalin. V případě požadavku lze použít i jiné kapaliny