NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12697-9 (736160)

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2003

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12697-9
: 736160
: 67827
: 1.7.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN