NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12697-8 (736160)

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2003

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: ČSN EN 12697-8
: 736160
: 67695
: NEPLATNÁ
: 1.9.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN