NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12697-36 (736160)

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12697-36
: 736160
: 69548
: 1.5.2004
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12697-36 (736160):

Tato norma je součástí souboru norem pro zkoušení asfaltových směsí. Tato evropská norma popisuje dvě zkušební metody pro stanovení tloušťky asfaltových vrstev vozovky. První zkušební metoda popisuje měření provedené na jednom nebo více vývrtech, které byly odebrány z jedné nebo ze všech asfaltových vrstev vozovky (destruktivní metoda). Druhá metoda užívá elektromagnetická (nedestruktivní) měření