NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12697-26 (736160)

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost.

NORMA vydána dne 1.5.2019

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 12697-26
: 736160
: 507467
: 1.5.2019
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12697-26 (736160):

Tato evropská norma popisuje metody, jejichž cílem je charakterizovat tuhost asfaltových směsí pomocí alternativních zkoušek, včetně zkoušek ohybem a zkoušek v prostém a příčném tahu. Tyto zkoušky se provádějí na zhutněném asfaltovém materiálu při harmonickém (sinusovém) zatížení nebo jiném řízeném zatížení s použitím různých typů zkušebních těles a podpor. Postup se používá ke klasifikaci asfaltových směsí podle modulu tuhosti jako vodítka pro přibližné chování asfaltové směsi ve vozovce sloužící k odhadu chování celé konstrukce vozovky, a k posouzení výsledků zkoušky s požadavky výrobkových norem pro asfaltové směsi. Protože tato norma nepředepisuje použití konkrétního typu zkušebního zařízení, závisí přesný výběr zkušebních podmínek na možnostech použitého zařízení. Pro výběr specifických zkušebních podmínek se musí respektovat požadavky výrobkových norem pro asfaltové směsi. Použitelnost této normy je popsána ve výrobkových normách pro asfaltové směsi