NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12697-25 (736160)

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Zkouška dynamickým dotvarováním (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 12697-25
: 736160
: 73670
: NEPLATNÁ
: 1.10.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN