NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12697-10 (736160)

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12697-10
: 736160
: 504549
: NEPLATNÁ
: 1.6.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN