NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12674-1 (269820)

Rozvážkové vozíky - Část 1: Terminologie.

NORMA vydána dne 1.2.2000

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12674-1
: 269820
: 58155
: 1.2.2000
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12674-1 (269820):

Norma je českou verzí evropské normy EN 12674-1:1999. Evropská norma EN 12674-1:1999 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Terminologie, Část 2: Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti, Část 3: Zkušební metody a Část 4: Požadavky na provedení. Tato první část evropské normy stanoví terminologii používanou v oblasti rozvážkových vozíků. Norma také obsahuje termíny pro příbuzná zařízení jako jsou transportní podvozky. Norma definuje hlavní typy rozvážkových vozíků a jejich různé speciální provedení odvozené od těchto hlavních typů. Názvosloví je pouze česky a také jen česky je definováno cca 36 hesel. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Druhy rozvážkových vozíků, kapitolu 4 - Přidružené funkce, kapitolu 5 - Terminologie součástí a kapitolu 6 - Příbuzná zařízení. ČSN EN 12674-1 (26 9820) byla vydána v únoru 2000