NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12668-2 (015026)

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy.

NORMA vydána dne 1.12.2002

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 12668-2
: 015026
: 65975
: NEPLATNÁ
: 1.12.2002
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN