NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12666-1 (646435)

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.

NORMA vydána dne 1.9.2006

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 12666-1
: 646435
: 76618
: NEPLATNÁ
: 1.9.2006
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN