NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12629-5-3 (278713)

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12629-5-3
: 278713
: 72159
: NEPLATNÁ
: 1.2.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN