NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12629-5-3+A1 (278713)

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek.

NORMA vydána dne 1.4.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12629-5-3+A1
: 278713
: 88003
: 1.4.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12629-5-3+A1 (278713):

A1 Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na stroje pro výrobu předpjatých trubek, jak jsou definované v kapitole 3. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí. Tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a/nebo metody ochrany, které platí pro tyto stroje. Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro výrobu předpjatých trubek, které mohou tvořit nedílnou součást továrny na výrobu trubek