NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12629-5-1+A1 (278713)

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze.

NORMA vydána dne 1.4.2011

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 12629-5-1+A1
: 278713
: 88001
: 1.4.2011
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12629-5-1+A1 (278713):

A1 Tato část EN 12629, vzatá společně s EN 12629-1:2000+A1:2010, se vztahuje na stroje pro výrobu betonových trubek, průlezů a podobných prvků vyráběných ve svislé poloze. EN 12629-1:2000+A1:2010 specifikuje všeobecné požadavky vztahující se na stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí. Tento dokument specifikuje dodatečné požadavky k EN 12629-1:2000+A1:2010 a/nebo odchylky od EN 12629-1:2000+A1:2010 specifické pro stroje, které tento dokument pokrývá. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, která souvisí s těmito stroji, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek výrobcem rozumně předpokládaného nesprávného použití. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a/nebo metody ochrany, které platí pro tyto stroje. Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro výrobu trubek ve svislé poloze, které mohou tvořit nedílnou součást továrny na výrobu trubek