NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12613 (646910)

Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12613
: 646910
: 85062
: NEPLATNÁ
: 1.1.2010
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN