NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12602 (723635)

Prefabrikované vyztužené prvky z autoklávovaného pórobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2008

Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN EN 12602
: 723635
: 82448
: NEPLATNÁ
: 1.12.2008
: 166
: 529 g (1.17 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN