NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12566-6-ed.2 (756404)

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 12566-6-ed.2
: 756404
: 501362
: NEPLATNÁ
: 1.3.2017
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN