NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12561-7 (280701)

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky.

NORMA vydána dne 1.11.2011

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12561-7
: 280701
: 89607
: 1.11.2011
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12561-7 (280701):

Tato evropská norma platí pro žebříky, plošiny a lávky na cisternových vozech vybavených horními zařízeními. Netýká se přechodových můstků ani schodů, pokud jsou stanoveny ve vyhláškách UIC. Tato evropská norma stanovuje pro výrobce a provozovatele takových cisternových vozů důležité rozměry a jsou v ní zohledněny závažnost a účelnost konstrukce a bezpečnostní směrnice. Tato evropská norma platí pro nové cisternové vozy postavené po 1. lednu 2010. Tato evropská norma neplatí pro vozy provozované výhradně ve Velké Británii vzhledem k menšímu obrysu vozu platnému pro její území