NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12561-5 (280701)

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek.

NORMA vydána dne 1.11.2011

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12561-5
: 280701
: 89605
: 1.11.2011
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12561-5 (280701):

Tato evropská norma stanovuje požadavky na horní zařízení a jeho vlastnosti pro cisternové vozy vybavené pro pouze spodní vyprazdňování a pro plnění přes průlezy, které jsou určeny pro přepravu kapalných látek podle RID. Bezpečnostní funkce těchto zařízení jsou záležitostí požadavků RID a nejsou popsány v tomto doku-mentu. Tato evropská norma stanovuje zejména důležité rozměry a rozmístění přípojek těchto cisternových vozů. Tato evropská norma platí pro nové cisternové vozy vyrobené po 1. lednu 2010. POZNÁMKA: Z hlediska respektování omezení pro ložnou míru ve Velké Británii neplatí tato evropská norma pro cisternové vozy provozované výhradně tam