NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12560-5 (131580)

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby.

NORMA vydána dne 1.4.2002

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12560-5
: 131580
: 63852
: 1.4.2002
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12560-5 (131580):

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 74 "Příruby a přírubové spoje", jejíž sekretariát je v DIN. EN 12560 sestává ze sedmi částí: Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE Část 4: Vlnitá plochá nebo drážkovaná kovová a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby Část 6: Hřebenová těsnění pro ocelové příruby Část 7: Těsnění s kovovými obaly pro ocelové příruby Terminologie a definice v této normě jsou v souladu s normami ISO. Tato část evropské normy stanoví rozměry a značení kovových těsnicích kroužků, používaných pro příruby podle prEN 1759-1:2000 označované Class 150, Class 300, Class 600, Class 900 a Class 1 500 pro jmenovité světlosti DN 15 až DN 600 a Class 2 500 do DN 300 včetně. Rozměry jiných typů těsnění pro příruby podle prEN 1759-1:2000, prEN 1759-3:1994 a prEN 1759-4:1997 jsou uvedeny v EN 12560-2:2001, EN 12560-3:2001, EN 12560-4:2001, EN 12560-5:2001, prEN 12560-6:2000 a prEN 12560-7:2000. Materiály pro kovové těsnicí kroužky nejsou předmětem této normy, avšak návod na použití typických materiálů a jejich tvrdosti jsou uvedeny v příloze A