NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12549+A1 (011677)

Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda.

NORMA vydána dne 1.2.2009

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12549+A1
: 011677
: 82712
: 1.2.2009
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12549+A1 (011677):

A1 Tato norma se používá pro zarážecí nářadí. Hluk způsobovaný zarážecím nářadím, který bezprostředně ovlivňuje okolní prostředí (emise hluku), lze vypočítat jednotným postupem, což umožňuje porovnání konečných výsledků. Tato norma obsahuje ustanovení tykající se měření hluku šířeného vzduchem v blízkosti zarážecího nářadí a měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy při stanovených pracovních podmínkách. Určování hladin emisního hluku zarážecího nářadí podle této normy je platné pro všechny spouštěcí systémy podle EN 792-13. Výsledky lze použít ke srovnání emise hluku různých zarážecích nářadí. POZNÁMKA: Zvláštní podmínky na pracovišti (např. tvar a uložení zaráženého materiálu, velikost a četnost způsobů zarážení) může významným způsobem ovlivňovat emisi hluku.