NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1254-4 (138400)

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením.

NORMA vydána dne 1.1.2000

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1254-4
: 138400
: 56834
: NEPLATNÁ
: 1.1.2000
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN