NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1254-20 (138400)

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 20: Definice, rozměry závitu, zkušební metody, odkazy a doplňkové informace.

NORMA vydána dne 1.1.2022

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 1254-20
: 138400
: 514062
: 1.1.2022
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1254-20 (138400):

Tento dokument obsahuje definice, rozměr závitu, odkazy (minimální průtočný průřez), doplňkové informace (pokyny k montáži) a popisuje zkušební metody, na které odkazují jiné části souboru EN 1254. Rozměry závitu zahrnují: tloušťku stěny v závitových částí tvarovek, rozměry konců trubky pro otočné tvarovky, rozměry přípojek na plyn, rozměry závitu a profil závitu. Metody zkoušení zahrnují: těsnost při vnitřním hydrostatickém tlaku, těsnost při vnitřním pneumatickém tlaku, celistvost obrobených těles tvarovek nebo litých těles tvarovek, odolnost proti vytržení spojů kovových trubek, odolnost proti vibracím spojů s kovovou trubkou, odolnost spojů při statické síle při ohýbání, těsnost spojů za podtlaku, odolnost spojů při teplotním cyklu, zjišťování neslisovaných konců tvarovky, odolnost proti korozi za napětí, zjišťování uhlíkového filmu na povrchu tvarovek z mědi, stanovení střední hloubky odzinkování, odolnost spojů při cyklickém tlakování, odpojení a opětovné použití, stanovení, je-li průměr a/nebo délka zasunutí kapilárního konce stanovené tolerance, stanovení minimální délky zasunutí integrovaného kroužku hrdla pro měkké nebo tvrdé připájení tvořeného drážkou