NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12534 (055315)

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyčinky pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.

NORMA vydána dne 1.12.2000

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12534
: 055315
: 59885
: NEPLATNÁ
: 1.12.2000
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN