NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12514-2 (075890)

Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla.

NORMA vydána dne 1.8.2001

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12514-2
: 075890
: 62494
: 1.8.2001
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12514-2 (075890):

Tato norma stanoví požadavky na bezpečnost a příslušné zkoušky všech konstrukčních částí, uzavíracích armatur, filtrů, odvzdušňovacího zařízení a měřidel v zařízeních olejového hospodářství.