NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12488 (701099)

Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení.

NORMA vydána dne 1.1.2018

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 12488
: 701099
: 503929
: 1.1.2018
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12488 (701099):

Tato norma stanovuje zásady zasklívání a doporučení pro výběr prvků, např. rámy, lišty, odvodňovací otvory, atd., pro montáž zasklení do rámů z jakéhokoliv materiálu. Tato norma platí pro všechny základní typy svislých a šikmých zasklívacích systémů s podporou hrany, ve všech typech pevných nebo otevíravých rámů použitých ve stavebnictví. Tato norma stanovuje také funkce, požadavky a montáž zasklívacích podložek do rámů během jejich výroby, přepravy, montáže a provozní životnosti. Norma platí pro zasklívací podložky použité pro všechny typy plochého nebo zakřiveného skla a také pro odvozené zpracované typy skla. Pro určité výrobky ze skla, např. protipožární zasklení, bezpečnostní skla, mohou platit jiné nebo další požadavky, pravidla nebo doporučení. Tato norma je použitelná za podmínek evropského klimatu. Tato evropská norma neplatí pro následující: - skleněné tvárnice a skleněné dlaždice (EN 1051-1); - profilované stavební sklo (EN 572-7); - zasklení lepená konstrukčním tmelem (viz EN 13022-1 a EN 13022-2 a ETAG 002); - zasklení vlepovaná do okna; - zasklení upevněná bodově; - skleníky (viz EN 13031-1)