NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12420 (421542)

Měď a slitiny mědi - Výkovky.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 12420
: 421542
: 96687
: 1.1.2015
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12420 (421542):

Tato norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů a tvaru pro zápustkové a volné výkovky z mědi a slitiny mědi. V normě jsou rovněž stanoveny postupy odběru vzorků, zkušební metody k ověření shody s požadavky této normy a dodací podmínky