NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12408 (273014)

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality.

NORMA vydána dne 1.5.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12408
: 273014
: 73234
: 1.5.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12408 (273014):

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro zabezpečování kvality zařízení osobních lanových drah. Tento dokument stanoví postupy zabezpečování kvality s doplněním požadavků jiných norem uvedených v předmluvě. Platí pro různé druhy lanových drah. Tento dokument platí pro dodavatele zařízení osobních lanových drah nebo bezpečnostních prvků zařízení osobních lanových drah bez ohledu na to, zda dodržují systém řízení kvality podle EN ISO 9001 certifikovaný certifikačním orgánem akreditovaným podle EN 45012. Opatření kapitoly 4 platí v každém případě. Kromě toho, jestliže se používá systém řízení kvality, musí se provést odkaz na EN ISO 9001. V případě dodavatelů, kteří nedodržují systém řízení kvality podle EN ISO 9001, je třeba brát opatření této normy jako minimální požadavky. Požadavky pro sledování zakázky bezpečnostních prvků, které platí pro všechny dodavatele mYjí usnadnit opětné umístění nebo vyšetření prvků, které mohou ohrozit bezpečnost. Požadavky této evropské normy jsou určeny pro zajištění kvality a nenahrazují technické požadavky v normách EN 1709, EN 1908, EN1909, EN 12927-1, EN 12927-2, EN 12927-3, EN 12927-4, EN 12927-5, EN 12927-6, EN 12927-7, EN 12927-8, EN 12929-1, EN 12929-2, EN 12930, EN 12397, EN 13107, EN 13223, EN 13243, prEN 13796-1, prEN 13796-2 a prEN 13796 -3, ale doplňují se.