NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12390-2 (731302)

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti.

NORMA vydána dne 1.7.2020

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 12390-2
: 731302
: 510452
: 1.7.2020
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12390-2 (731302):

Tento dokument určuje metody pro výrobu a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. Zahrnuje přípravu a plnění forem, zhutňování betonu, zarovnání povrchu, ošetřování a dopravu zkušebních těles. POZNÁMKA - Tento dokument může být použit pro výrobu a ošetřování určených i pro ostatní zkoušky