NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12385-7 (024302)

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Drátěná lana důlních těžních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2003

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: ČSN EN 12385-7
: 024302
: 67331
: NEPLATNÁ
: 1.5.2003
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN