NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12385-5 (024302)

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2003

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: ČSN EN 12385-5
: 024302
: 67330
: NEPLATNÁ
: 1.5.2003
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN