NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12385-1+A1 (024302)

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.

NORMA vydána dne 1.7.2009

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 12385-1+A1
: 024302
: 83582
: 1.7.2009
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12385-1+A1 (024302):

A1 Tato část této evropské normy byla vypracována k podpoře částí 4 až 10, které se týkají jednotlivých požadavků na ocelová drátěná lana pro použití ve specifických aplikacích. Nemohou proto existovat samostatně. Tato část specifikuje všeobecné požadavky pro výrobu a zkoušení ocelového drátěného lana, jehož jednotlivé požadavky jsou specifikovány v dalších částech. Příloha A uvádí režimy typového zkoušení sériově vyráběných lan. Příloha B uvádí zkušební požadavky na dráty odebrané z lana, které je specifikováno v dalších částech této normy.