NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12320 (165123)

Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.5.2013

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 12320
: 165123
: 92915
: 1.5.2013
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12320 (165123):

Tato norma platí pro mechanické visací zámky a příslušenství visacích zámků používané v budovách a pro obecné použití a určuje použití zkušebních metod