NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12312-14 (319321)

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 12312-14
: 319321
: 78439
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN