NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1230-1 (500483)

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach.

NORMA vydána dne 1.6.2010

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 1230-1
: 500483
: 86026
: 1.6.2010
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1230-1 (500483):

Účelem zkoušení zápachu papíru a lepenky je stanovit, zda zkoušený materiál vykazuje vlastní pach, pokud je udržován při pokojové teplotě. Zkouška slouží pro vyhodnocování senzorické kvality papíru a lepenky určené pro balení poživatin nebo jinak přicházející do styku s poživatinami. Tato evropská norma uvádí zkušební metodu pro posouzení zápachu uvolněného vzorkem papíru nebo lepenky. Je použitelná pro všechny druhy papíru a lepenky, včetně natíraného a/nebo potištěného materiálu, určené pro přímý nebo nepřímý styk s poživatinami. Není použitelná pro stanovení preferencí spotřebitele