NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12274-4 (736163)

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2018

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12274-4
: 736163
: 505383
: NEPLATNÁ
: 1.10.2018
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN