NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12257 (078536)

Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve.

NORMA vydána dne 1.10.2002

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 12257
: 078536
: 65591
: 1.10.2002
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12257 (078536):

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Účelem této normy je vymezení požadavků pro konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení znovuplni-telných bezešvých částečně ovíjených kompozitových lahví na plyny. Vymezují se pouze určující znalosti a zkušenosti s materiály, požadavky konstrukce, výrobního procesu a kontroly během výrobního procesu lahví na plyny společně používaných v členských státech CEN. Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na materiály, návrh, konstrukci, prototypové zkoušky a běžnou praxi výrobní kontroly kompozitových lahví na plyny s vodním objemem do 450 litrů včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny. Tato norma se používá pro lahve obsahující bezešvý kovový liner vyztužený na povrchu převážné části lahve rovnoběžnými dlouhými vlákny kompozitu ze skla uhlíku, aramidu nebo drátu. Neurčuje provedení fitinků a vybavení snímatelnými ochrannými pouzdry. Tyto součásti by měly být uvažo-vány samostatně. Tato norma není použitelná na lahve, které jsou vlákny "plně ovíjené". Pro plně ovíjené lahve platí EN 12245. Tato evropská norma odkazuje na předpisy týkající se přepravy nebezpečného zboží (ADR a RID). Byla připravena na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje cíle systému Nařízení pro přepravu nebezpečného zboží