NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12209 (165124)

Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.11.2004

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 12209
: 165124
: 71386
: NEPLATNÁ
: 1.11.2004
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN