NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12201-3 (646410)

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.

NORMA vydána dne 1.3.2012

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 12201-3
: 646410
: 90195
: NEPLATNÁ
: 1.3.2012
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN