NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12174 (755884)

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný.

NORMA vydána dne 1.12.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12174
: 755884
: 94364
: 1.12.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12174 (755884):

Tato evropská norma platí pro hexafluorokřemičitan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti hexafluorokřemičitanu sodného a stanovuje požadavky a odpovídající metody zkoušení pro hexafluorokřemičitan sodný. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Stanovuje rovněž pravidla bezpečného zacházení a používání hexafluorokřemičitanu sodného