NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12103 (917874)

Pružné podlahové krytiny - Podložky z aglomerovaného korku - Specifikace.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 12103
: 917874
: 70196
: 1.5.2004
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12103 (917874):

Norma specifikuje požadavky na korkové podložky vyrobené z aglomerovaného korku určené k tomu, aby ve spojení s jakýmkoliv druhem pružné podlahové krytiny zlepšily její akustické vlastnosti a/nebo tvořily podklad jakékoliv tuhé podlahové krytiny. Případně se mohou použít ke zlepšení tepelných vlastností podlahovin. Tato norma rovněž stanoví požadavky na označování. Korkové podložky se dodávají v arších nebo v návinech. Použití korkových podložek by se mělo řídit pokyny výrobce.