NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12101-3-ed.2 (389700)

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.2.2016

Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 12101-3-ed.2
: 389700
: 99289
: NEPLATNÁ
: 1.2.2016
: 104
: 343 g (0.76 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN