NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12016 (274101)

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 12016
: 274101
: 72613
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN